Asbestipurku osastointi­menetelmällä

Urakat Kotkan, Haminan ja muun Etelä-Suomen alueella

Asbestin poisto osastointimenetelmällä

Osastointi­menetelmä

Osastointimenetelmässä purkualue eristetään täysin ja sen yhteyteen rakennetaan kolmiosainen sulkukammio, jota pitkin purkajat kulkevat purkualueelle.

Asbestipurku alkaa aina asbestikartoituksesta. Asbestipurkutoimenpiteestä tehdään ennakkoilmoitus Suomen aluehallintovirastolle (AVI) ja tässä ilmoituksessa tulee olla tiedot asbestikartoituksesta. Kuka kartoituksen on tehnyt, mistä on löytynyt asbestia, minkä laatuista asbesti on ja kuinka paljon sitä on? Ilman AVI:lle tehtyä ennakkoilmoitusta ei voi varsinaista asbestipurkua aloittaa. Purkutoimenpiteen voi aloittaa aikaisintaan seitsemän päivän kuluessa ennakkoilmoituksen tekemisestä.

Ennen varsinaisen asbestipurku työn aloittamista voidaan kuitenkin aloittaa jo esivalmistelevat työt. Purkukohteeseen tuodaan kaikki tarvittavat työkalut, sekä kohdepoistoimurit ja vaateimurit. Tärkeimpiä asbestipurun välineistä on alipaineistaja, joka imee purkualueelta likaista ilmaa, puhdistaa sen ja puhaltaa sen puhtaana ulos ulkoilmaan. Purkualue on täysin eristetty alue, jonka yhteyteen rakennetaan kolmiosainen sulkukammio, jota pitkin purkajat kulkevat purkualueelle. Sulkuosaston ulkopuolelle tulee purkualueen alipainetta mittaava ja kirjaava alipaineloggeri, jolla varmistetaan purkualueen tiiveys ja tarvittava alipaine. Sulkukammion ulkopuolelta löytyy myös yrityksen laatima purkukohdetta käsittelevä purkusuunnitelma, josta löytyvät tiedot purkukohteesta ja turvallisuussuunnitelma. Kaikki asbestityöstä varoittavat varoituskyltit on myös sijoitettu sulkukammion ulkopuolelle.

Asbestipurun vaiheet

Asbestipurkutoimenpide voi alkaa kun on kulunut ennakkoilmoituksen tekemisestä vähintään seitsemän päivää ja AVI:lla ei ole ollut ilmoitukseen liittyä huomautuksia tai kysyttävää. Asbestipurkajat pukevat ylleen tarvittavat suojavälineet, kuten moottoritoimisen hengityssuojaimen, kertakäyttöhaalarit, saappaat ja käsineet. Asbestipurkuvaiheessa puretaan kaikki kartoituksessa ilmenevät asbestipitoiset rakenteet ja purkualue siivotaan imuroimalla ja tarvittaessa pesemällä perinpohjaisesti useaan kertaan. Kaikki purettu asbestipitoinen materiaali pakataan huolellisesti ja merkitään asbestista varoittavalla tarralla. Myös kaikki purkualueella toimineet työkalut siivotaan huolellisesti ja pakataan laatikoihin. Tämän jälkeen annetaan alipaineistajan tehdä vielä ilmanpuhdistustöitä usean tunnin ajan.

Kun asbestipurkualue on siivottu huolellisesti ja alipaineistaja on puhdistanut ilmaa, otetaan purkualueen huoneilmasta ilmanäyte, joka toimitetaan laboratorioon. Laboratorio analysoi huoneilma näytteen ja tutkii onko huoneilma puhdasta. Kun laboratorio on ilmoittanut, että huoneilma on puhdasta, voidaan purkaa sulkukammio ja siirtää työmaalta kaikki tarvitut työvälineet ja purettu asbestijäte. Purettu asbestijäte toimitetaan välittömästi asbestia vastaanottavalle jätteenkäsittely laitokselle.

Asbestipurussa käytetyt työkalut ja välineet, kuten imurit, alipaineistajat ja esierottajat, siirretään purun jälkeen yrityksemme huoltotilaan. Huoltotilassa kaikki työvälineet puhdistetaan huolellisesti kaikista epäpuhtauksista. Huoltotila toimii samalla periaatteella, kuin asbestipurkutilakin eli sinne siirrytään kolmiosaisen sulkukammion kautta, pukeutuneena samanlaisiin suojavälineisiin, kuten asbestipurkutilanteessakin. Huoltotilassa on oma alipaineistajansa ja asbesti-imurinsa huoltotoimia varten. Kun työvälineet on huollettu ja putsattu, ne pakataan valmiiksi seuraavaa työkohdetta varten.


Lue lisää asbestin purkamisesta:
osastointimenetelmä | purkupussimenetelmä | kohdepoistomenetelmä | purkaminen kokonaan | asbestin korjaaminen

Lyhytaikainenkin altistuminen asbestille voi johtaa sairastumiseen.

Etelä-Suomen Asbesti Oy

Anna ammattilaisen hoitaa asbestiurakkasi.

es-asbesti-valkoinen

info@etelasuomenasbesti.fi

Marko Saarinen
marko.saarinen@etelasuomenasbesti.fi
045 1529810

Katso muut yhteystiedot →

Etelä-Suomen Asbesti Oy toteuttaa asbestikartoituksia ja -saneerauksia sekä LVI-urakoita Kotkan, Haminan ja koko Etelä-Suomen alueella.

Asbestivaara
Etelä-Suomen Asbesti Oy Scroll to Top