Asbesti­purkutyöt ja -kartoitukset

Urakat Kotkan, Haminan ja muun Etelä-Suomen alueella

Asbestin poisto

Asbesti­purkutyöt ja -kartoitukset ammattitaidolla, luotettavasti ja kustannustehokkaasti

Kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin tulee suorittaa tutkimus asbestin varalta ennen mahdollisia remontti- ja purkutöitä. Jos olet hankkimassa asuntoa ja mielit remontoida sitä, muista ottaa tämä kustannus huomioon.

Asbestikartoitus

Kyseinen tutkimus tulee dokumentoida asianmukaisesti ja säilytettävä tulevaisuuden varalle. Itse purkutyötä varten tulee tehdä suunnitelma turvallisuuteen liittyen, joka kattaa koko operaation alusta loppuun. Kun ammattilainen hoitaa asbestista eroon hankkiutumisen alusta loppuun, voi remontin aloittaa turvallisin mielin.

Etelä-Suomen Asbesti & Lvi Saneeraus Oy tekee asbestikartoituksen, kartoittamalla kohteen ja ottamalla tarvittavan  määrän materiaalinäytepaloja turvallisesti ja ympäristöä haittaamatta.

Näytteet tutkitaan laboratoriossa ja laadimme tutkimustuloksista kartoitusraportin. Jos kartoitetut kohteet sisältävät asbestia, on ne purettava asbestipurkumenetelmällä.

Ole yhteydessä!

Asbestipurkutyö

Mikäli yrityksemme suorittaa purkutyön, laadimme ennen urakan alkamista vaadittavat   asbestipurkutyöennakkoilmoitukset, teemme työturvallisuussuunnitelmat ja suoritamme asbestipurkutyöt lain vaatimalla tavalla. Tämän jälkeen purkualueesta otetaan puhdasilma näyte, joka lähetetään laboratorioon. Kun ilmanäyte on todettu puhtaaksi, voidaan muut purkutyöt ja   remontoinnit suorittaa turvallisesti

HUOM! Asbestin purku- ja kartoitustyöntekijän on oltava ammattilainen ja koulutuksen omaava henkilö.

Asbestityöt ovat luvanvaraista toimintaa, jota valvoo Suomen aluehallinnon viranomaiset. Meillä asbestipurkutyöt ja -kartoitukset tekee siihen koulutetut henkilöt, joilla on tarvittava tieto ja kokemus asbestista.

Lue eri työmenetelmistä:
osastointi­menetelmä, purkupussi­menetelmä, kohdepoisto­menetelmä, purkaminen kokonaanasbestin korjaaminen.

Mitä on asbesti?

Asbesti on kuitumaista silikaattimineraalia, jota on käytetty rakennusmateriaalina. Sillä on hyvät palonkesto-ominaisuudet. Se on hyvä lämmön- ja sähköneristeja se parantaa tilojen akustisia ominaisuuksia. Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muo- vimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Aiheuttaa eniten työperäisiä kuolemia

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista ja se aiheuttaakin Suomessa eniten työperäisiä kuolemia. Hyväkuntoiset asbestimateriaalit eivät aiheuta ongelmia, mutta rikkoutuneet materiaalit saattavat levittää asbestipölyä ilmaan. Pöly voi kulkeutua hengittäessä keuhkoihin, ja sen on havaittu aiheuttavan keuhkosyöpää, vatsakalvon syöpää ja muita keuhkopussin sairauksia.

Asbestikuidut eivät poistu elimistöstä

Asbestikuidut eivät poistu elimistöstä mitään kautta sinne jouduttuaan, joten lyhytaikainenkin altistuminen voi johtaa sairastumiseen. Yleensä sairastuminen johtuu kuitenkin pitkäaikaisemmasta altistuksesta ja sairastumisen riski kasvaa altistuksen myötä.

Lyhyt­aikainenkin altistuminen asbestille voi johtaa sairastumiseen.

Etelä-Suomen Asbesti Oy

Anna ammattilaisen hoitaa asbestiurakkasi.

es-asbesti-valkoinen

info@etelasuomenasbesti.fi
040 4806611

Katso muut yhteystiedot →

Etelä-Suomen Asbesti Oy toteuttaa asbestikartoituksia ja -saneerauksia Kotkan, Haminan ja koko Etelä-Suomen alueella.

Asbestivaara
Scroll to Top